VARKENS

Met ionisatie zuiveren de daglichtlampen van Freshlight 24/7 de stal van ammoniak, (fijn-)stof, geur, bacteriën en virussen. Het resultaat is minimaal 30-50% reductie. De lucht in de stal is schoner, mens en dier ademen gemakkelijker.

Wilt u advies over zuiver daglicht met een plus in uw varkenshouderij?

Neem contact met ons op.

  • IP67 stof- en spuitwaterdichte armatuur

  • Lichtopbrengst van 1400-14000 lumen (10-100 watt)

  • Ionisatie van 5 miljoen tot 50 miljoen ionen per seconde per m² staloppervlak

  • Zware kwaliteit kunststof. Daardoor (en door ionisatie) vrijwel ongevoelig voor ammoniak

  • Eenvoudige montage door interne bedrading en maatwerk bekabeling

  • Aansturing door klimaatcomputer mogelijk met multi-dimmer

  • Dekra-gecertificeerd

afbeeldingen content (17).png

“Een beter klimaat is bevorderlijk voor varkens en boer”

Aantoonbare testresultaten kunnen vleesvarkenhouders André en Pieter Loeff uit het Brabantse Sterksel niet op tafel leggen. Desalniettemin zijn ze er van overtuigd dat de keuze voor de verlichting van Freshlight een goede is geweest. Niet alleen zorgen de lampen voor natuurlijk daglicht, de lucht wordt door ionisatietechniek ook gezui- verd. “De hinder van geur is duidelijk afgenomen en het klimaat beter.”

Pieter Loeff vertelt dat de IP67 stof- en spuitwaterdichte arma- turen vorig jaar zijn geïnstalleerd. In alle tien afdelingen hangen zes lampen. In totaal houden de broers elfhonderd vleesvar- kens. “De zuivere lucht is bevorderlijk voor de varkens en ook de boer. Uiteindelijk is het resultaat bindend voor een goed saldo. Wij zien een duidelijk positief effect bij de varkens. Iets wat we ook bij collega’s hebben gehoord. Daarom hebben wij er ook vertrouwen in.”

De verlichting van Freshlight kwam in de stal nadat de tien
jaar oude lampen aan vervanging toe waren. “Via een collega hadden we weleens wat gehoord over de ioniserende lampen. Toen wij tot de conclusie kwamen dat we toe waren aan nieuwe verlichting, hebben we meteen aan hem gedacht. Hij was nog steeds zeer enthousiast. Daarna hebben enkele gesprekken met Freshlight aangeknoopt en uit eindelijk tot investering en installering over gegaan.”

De techniek zorgt voor de ionisatie van vijf tot vijftig miljoen ionen per seconde per vierkante staloppervlak. Dit zorgt voor reductie van dertig tot vijftig procent van ammoniak, (fijn-)stof, geur, bacteriën en virussen. Een schonere lucht zorgt uit einde- lijk voor vitale varkens en minder uitval.

“We zien het niet alleen bij de varkens. Ook als we zelf door
de afdelingen lopen hebben we minder geurhinder . Dat werkt gewoon prettig. En ze zeggen niet voor niets, iets wat gunstig is voor de boer is dat automatisch ook goed voor de varken”, lacht Loeff. In alle afdelingen ziet de vleesvarkenshouder hetzelfde beeld. “En het zegt ook iets, dat er geen onderlinge verschillen zijn.”

De ioniserende daglichtlampen zijn zonder subsidieregeling
in de stallen gekomen. “Alleen als belastingaftrekpost voor de investering, maar verder was er nul voordeel via een regeling. Eerlijk gezet vind ik dat ook niet erg. Dat maakt ook dat je beter over keuzes nadenken. In mijn ogen is er op dit moment niet een betere oplossing te verzinnen, dan de techniek van Fresh- light.”

Loeff is zeer te spreken over de contacten met Freshlight. “Die waren zeer positief. Ze hebben het ook precies zo afgewerkt, zoals wij het wilden hebben. Was dat anders geweest, dan had ik ook echt wel gezegd.” Hoe onzeker de toekomst voor de varkenshouderij door overheidsingrijpen ook is, de positieve ervaringen maken dat Loeff bij eventuele toekomstplannen voor de verlichting zeker weer bij de IP67-lampen uit zal komen.

nieuws

“Ioniserende lampen geven dat extra plusje”

Bij de bouw van een gloednieuwe speenstal in het hart van Europa, Tsjechië om precies te zijn, koos Managing Director bij AJB Wynand Offenberg heel bewust voor de aanleg van ioniserende lampen van Freshlight Agri. “De ziektedruk en het stofgehalte is in de speenstal meestal vrij hoog. Met de lampen hebben we daar minder last van en drukken we het aantal virussen in de stal.”

AJB runt in Tsjechië meerdere agra- rische bedrijven. Naast de vleesvar- kens, zeugen en biggen wordt er ruim 4.000 hectare aan akkerbouw gerund en worden er vleeskuikens en vleesstieren gehouden. De varkensstal waar de ioniserende lam- pen zijn ingebouwd, is nu twee jaar operationeel en dat ging niet zonder slag of stoot.

“We hebben in het begin vrij veel problemen gehad met personeel
en het opstarten van het brijvoer- geheel”, aldus Offenberg. “Wat ons echter opviel is dat ondanks de problemen in het management de technische cijfers goed waren. Mijn gevoel is dat de lampen hieraan heb- ben bijgedragen. De ionisatie zorgt voor een verlaging van de infectie- druk en reduceert stof in de stal.”

Offenberg beseft zich dat hij geen duidelijke vergelijking heeft en dat hij het effect van de lampen baseert op gevoel. “De lampen zijn door ons niet uitvoerig getest in twee stallen waarvan er een wel en de ander niet is uitgerust met de lampen. Maar als wij kijken naar de technische resulta- ten in de stal en de dierenartskosten kan ik stellen dat de lampen toch een stuk zekerheid geven.”

In de relatief nieuwe biggenstal in Tsjechië worden SPF-biggen gehou- den. “Daarmee hebben we al een la- gere infectiedruk dan regulier. Maar dat betekent niet dat je de basis niet op orde moet hebben”, overweegt Offenberg. “De lampen lossen de problemen niet op, maar zijn wel een goede toevoeging in moderne bedrijven. Als de basis niet klopt

en het is een smeerboel in de stal, dan zal het effect lang niet zo groot zijn. Wij hebben het hele technische gedeelte goed voor elkaar. En daar zijn de resultaten dan ook naar.”

Het verwonderde Offenberg vooral dat de resultaten goed bleven toen het management in de soep liep. “Normaal zie je het effect direct te- rug. Maar ik ben ervan overtuigd dat de lampen van FreshLight hier een positieve rol in hebben gespeeld. Daarom zou ik in een nieuwe stal wederom kiezen voor ioniserende

lampen. Het geeft net dat extra plus- je op het totaal.”

MEER INFORMATIE:

FreshLight Group
T: 055 – 3020 021
E: info@freshlightgroup.com W: www.freshlight.eu

Downloads

Wynand Offenberg.pdf (Artikel hiernaast)

Download

Schermafbeelding 2021-12-08 om 12.48.35.png

Pig Bussiness

Bekijk hieronder het artikel Pig Bussiness uit 2016:

PIGbusiness 2016 NR. 51.jpeg
PIGbusiness 2016 NR. 52.jpeg
PIGbusiness 2016 NR. 53.jpeg

GERELATEERDE PROJECTEN