De IonBear, het perfecte maatje!

De Ionbear, het perfecte maatje!

Dit beertje wordt geheid het nieuwe beste vriendje van uw kind! Naast dat hij er heel lief uit ziet, beschermt hij uw kind tegen bacteriën, virussen, stofdeeltjes en schimmels die in de lucht zweven. Dit is mogelijk door het natuurkundige fenomeen ionisatie.

Hoe werkt dat, ionisatie?

De IonBear draagt negatief ion met zich mee. Negatief ion is het negatieve zuurstof ion in de lucht. Het is een soort luchtdeeltje dat veel voorkomt in de natuurlijke omgeving.

Vaak zweven er inadembare deeltjes door de lucht die schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierbij kun je denken aan verontreinigende stoffen en uitlaatgassen. Deze schadelijke stoffen dragen meestal positieve elektroden met zich mee.

Kort gezegd verandert door ionisatie de elektrische lading van bijvoorbeeld een stofdeeltje. Daardoor binden de stofdeeltjes zich aan watermoleculen in de lucht. Die worden zwaar en vallen, met stof en al, op de grond. Door dit natuurkundig proces worden stofdeeltjes effectief uit de lucht gehaald, en wordt de lucht schoner.
De IonBear, het perfecte maatje!
De IonBear, het perfecte maatje!

Beter voor de gezondheid van uw kind

Bacteriën, virussen en schimmels worden door ionisatie gebonden aan watermoleculen en verdwijnen dus ook op de grond. Tijdens dit proces worden deze bacteriën, virussen en schimmels ook nog eens onschadelijk gemaakt zodat ze geen invloed meer hebben op de gezondheid van uw kind. Het proces is geheel veilig. Het is ideaal voor kinderen met allergieën of longproblemen. Maar, ook kinderen zonder gezondheidsproblemen hebben er baat bij.