varkens in stal

De Werdt bouwde vijf jaar geleden een nieuwe stal voor zijn 3500 vleesvarkens. De biggen koopt hij aan. De gezondheid liep niet als gepland. De biggen hadden longproblemen en liepen een groeiachterstand op. “Het klimaat in het hok was voor mij de voornaamste reden om contact op te nemen met Freshlight. Ik had van de ioniserende lampen gehoord en wilde kijken in hoeverre we daadwerkelijk fijnstof en ammoniak konden reduceren.” De beloftes werden volgens De Werdt ingewilligd. Het klimaat in de afdeling met de ioniserende lampen verbeterde zienderogen. “Voorheen was het geregeld dompig in de afdeling. Vooral bij sterk wisselend weer was het moeilijk met het klimaat in de stal. Nu is het klimaat droog en fris. Een sterke verbetering voor mens en dier.”

De bestaande verlichting had De Werdt aanvankelijk puur voor de ionisatie vervangen in de hoop op een beter klimaat. “Hierdoor veranderde ook de verlichting zelf. We kregen er een mooi helder licht voor in de plaats. Een slecht klimaat in de stal zorgt op zichzelf al voor problemen, zoals een verminderde activiteit en longproblemen. Alles hangt aan elkaar. Onder goede omstandigheden zijn de varkens vitaler en gezonder waardoor ze ook efficiënter voer opnemen en dus beter groeien.”

Over het boekjaar constateert de Brabantse varkenshouder dat de resultaten een stuk verbeterd zijn, Ioniserende lampen: sinds de nieuwe lampen er zijn gekomen. Het uitvalspercentage daalde met meer dan een procent, van drie naar onder de twee. “Dat is enorm positief. Dat terwijl we verder niets hebben veranderd. Het zijn dezelfde biggen, hetzelfde voer, alleen hangen er andere lampen. Dat dit zoveel effect zou hebben, had ik van te voren niet bedacht. Het is een forse investering, maar die komt in een heel ander perspectief als je bedenkt wat het ons allemaal oplevert.”

De lampen van Freshlight hangen in één stal. Ondertussen denkt De Werdt wel na om uit te breiden. “Door de nieuwe stikstofeisen zullen de andere stallen op termijn aangepast moeten worden. Dan komen de ioniserende lampen er ook zeker te hangen. Daar hoef ik niet lang over na te denken, dat durf ik wel aan.”