Maatlat Duurzame Veehouderij

Sinds 1 januari 2016 is Ionisatie met koolstofborstels opgenomen in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor het onderdeel Fijnstof. Deze door FreshlightAgri ontwikkelde en geproduceerde techniek – verwerkt in een energiearm, handzaam en veilig product in de vorm van een lamp – zorgt voor een substantiële verlaging van fijnstof in stallucht. Er zijn 30 punten toegekend aan deze innovatieve oplossing en geldt voor alle diersoorten. 

MDV-stallen hebben een lagere milieubelasting en zijn voorzien van maatregelen voor betere gezondheid en welzijn van dieren. Hiermee draagt een MDV-stal bij aan de verduurzaming van veehouderij.

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Veehouders moeten, om het Certificaat MDV te verkrijgen, een aantal punten behalen. De 30 punten, die zijn toegekend aan Ionisatie met koolstofborstels, dragen hieraan bij.
FreshlightAgri biedt naast installatie van uitsluitend ionisatie, ook de mogelijkheid om dit te combineren met fullspectrum LED-verlichting. In dat geval worden er extra MDV-punten toegekend.

Dit artikel is ook gepubliceerd op Boerderij.nl, Pluimveeweb, refdag.nl en duurzaambedrijfsleven.nl.

© Freshlight. Disclaimer
Design: Identiteit & Media