Alarm over toename fijnstof

De toename van fijnstof door uitstoot van de pluimveesector leidt in de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk tot een zorgwekkend gezondheidsrisico. Dat stelt de Regio FoodValley, gisteren (4 maart 2016) in de Barneveldse Krant. Gemiddeld genomen zorgt de luchtverontreiniging bij inwoners in deze gemeenten voor een afname van al snel ruim driehonderd levensdagen.

De regio roept daarom nu op om via regelgeving en een andere milieuaanpak deze situatie te verbeteren. “Het verbeteren van de luchtkwaliteit moet urgentie krijgen”, aldus de Regio FoodValley, die pleit voor een gezamenlijke aanpak met de intensieve pluimveehouderij, de keten en kennisinstellingen. Het samenwerkingsverband noemt onder andere milieuvriendelijkere apparaten als mestdroogtunnels, warmtewisselaars en ionisatielampen.

Hoewel we de risico’s van fijnstof in kaart hebben zijn we toch geschrokken van dit bericht. Met eenvoudige technieken is de toename van fijnstof te stoppen, terug te dringen en te voorkomen. Neem bijvoorbeeld de ionisatielampen van FreshlightAgri.  Ionisatie zuivert de lucht van fijnstof, pathogenen en ammoniak en elimineert ze. Het stalklimaat verbeterd, en de aanwezigheid van stof verminderd flink, waardoor dier en mens zich vitaler voelen en zijn.

Benieuwd naar onze oplossingen tegen fijnstof? Wij adviseren u graag.
Lees het gehele artikel over de toename van fijnstof op www.barneveldsekrant.nl.

© Freshlight. Disclaimer
Design: Identiteit & Media