Dankzij Freshlight werk ik toe naar antibioticavrij te worden.

Dankzij Freshlight werk ik toe naar antibioticavrij te worden.

Melkveehouder Aen Age Jongbloed van melkveebedrijf Adonis in Akkrum is erg enthousiast over Freshlight. “Ik ervaar dat de lucht in de stal frisser en schoner wordt. Voor onze medewerkers is dit prettig, maar vooral de koeien profiteren hiervan. Klauwproblemen en uierinfecties komen minder voor en ook de kans op virusziekten zoals IBR & BVD wordt verkleind. Met de daglichtlampen van Freshlight hoop ik op termijn antibioticavrij te worden.”

© Freshlight. Disclaimer
Design: Identiteit & Media