slider (4).png

PLUIMVEE

Freshlight verbetert op duurzame wijze het leefklimaat in de pluimveesector. Afhankelijk van uw wensen en de stalomstandigheden op uw bedrijf kunt u kiezen voor uitsluitend ionisatie of de combinatie van ionisatie en fullspectrum daglicht.

Freshlight biedt u altijd de juiste maatoplossing. Freshlight combineert als enige ter wereld ionisatie en fullspectrum daglicht. Door de innovatieve technieken van Freshlight is het voor de gehele pluimveesector mogelijk in te spelen op actuele aandachtspunten zoals vermindering van fijn stof, lager antibioticagebruik en het toekomstige verbod op snavelbehandeling

Downloads

PVK 2020-05 Verbeek
Download

PVK 2019-4 Oostvogels
Download

PVK Verbeek
Download

afbeeldingen content (14).png
Schermafbeelding 2021-12-08 om 15.36.41.png

Minder fijnstof, minder ziektedruk, minder ongewenst gedrag

Fijnstof reduceren en ziektedruk verminderen. Voor leghennenhouder Bertus Verbeek zijn het de belangrijkste onderscheidende eigenschappen van de ioniserende lampen van Freshlight BV. Hij combineert de techniek met de multicolor ledtubes van Veko Ventilatie, waar hij mede-eigenaar van is. “Ionisatie gaat een vlucht nemen. Samen met Freshlight onderzoeken we nu of de techniek ook in de luchtverdelers toepasbaar is.”

Bertus Verbeek gelooft dat het mogelijk is om met dezelfde negatieve ionisatietechniek als de lampen, inkomende lucht te ioniseren. “Ik geloof wel in zo’n toepassing. Ook Freshlight ziet hier wel toekomst in. Inmiddels spreken wij elkaar bijna dagelijks en hebben we het over de mogelijkheden.”

De ioniserende verlichting van Freshlight zelf zijn amper meer een innovatie te noemen. De onderneming is namelijk al jaren met de techniek bezig en die bewijst zich ook in de praktijk. Net als in de leghennenstal van Bertus Verbeek. “Daar hangt een prototype waarbij we de ionisatietechniek van Freshlight combineren met de meerdere kleurenverlichting, die we zelf hebben ontwikkeld. Hiermee kunnen we op basis van kleuren gedrag van de kippen sturen. Dit doen we inmiddels al negen jaar en zijn daar dus behoorlijk ervaren mee. De combinatie pakt enorm goed uit. Inmiddels hebben we met Veko ook al een eerste daadwerkelijke orders voor stallen met deze combinatieverlichting binnen.”

“Het is heel prettig licht voor de kippen”

In vrijwel elke pluimveestal vinden we tegenwoordig maatregelen, die bijdragen aan het dierenwelzijn en/of fijnstofreductie. Bij Pluimveeservicebedrijf Oostvogels in het Brabantse Achtmaal hebben ze twee jaar geleden geïnvesteerd in een combinatie van die twee. Door in alle stallen de ioniserende lampen van de Freshlight Group op te hangen werd er fijnstof afgevangen en vanwege het rustige licht hebben de kuikens een stuk minder stress dan voorheen. Joey Jochems van Oostvogels is momenteel samen met de rest van de medewerkers druk bezig een nieuwe stal te realiseren en ook daar komen de lampen te hangen. “We hebben het in alle stallen en dat gaat tot nu toe echt prima.”

Het voer, klimaat en dus ook de verlichting. Alles moet goed zijn om de diergezondheid en de daarbij horende technische resultaten zo optimaal mogelijk te krijgen. Alles wat daaraan bij kan dragen pakken we mee en dan moeten we zeker de stalverlichting niet vergeten.”

De fijnstofreductie zoals die is gemeten door de WUR bedraagt 37,5 procent. Begin 2020 zal de innovatieve full spectrum verlichting met negatieve ionisatie worden toegevoegd aan de RAV lijst.

nieuws

LUCHTZUIVERENDE LED-VERLICHTING

Schone lucht Minder antibioticum Vermindering van pathogenen
Minder uitval Gezonde dieren

STAL AFDICHTING

Volgens Jochems maken de lam- pen echt een verschil voor zowel pluimveehouder als kuiken, al blijft het lastig om exact aan te geven wat het met de dieren doet. “Het is moeilijk aantoonbaar welke effecten rechtstreeks door de io- niserende lampen worden veroor- zaakt, maar één ding is zeker: het is prettig licht voor de kippen en we hebben weinig te maken met uitval en ziektes. De kuikens zijn
er vrij rustig onder. Groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld dimbare TL-verlichting is dat er totaal geen flikkering in het licht zit. Bijkomend voordeel is natuur- lijk dat de lampen ook fijnstof afvangen.” Hiermee doelt Jochems op de reiniging, die de lampen verrichten door middel van ionisa- tie. Dit is een proces waarbij een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bijkrijgt, waardoor het verandert in een geladen deeltje, ook wel ion genoemd. Ionisatie is geen spontaan proces. Er is ener- gie voor nodig, die ionisatiepoten- tiaal wordt genoemd en dankzij de lampen wordt opgestart.

“STALVERLICH- TING ZEKER NIET VERGETEN”

Volgens Jochems was fijnstofre- ductie in eerste instantie ook
de reden waardoor Oostvogels

in contact is gekomen met de Freshlight Group. “We hebben er echt goede ervaringen mee. Het is lekker rustig in de stal en dat is voor ons als medewerkers ook bij- zonder prettig werken. De lampen zijn goed dimbaar en eigenlijk is het hele systeem gewoon super makkelijk.” Ook ervaart Jochems dat de lampkwaliteit van de ioni- serende verlichting erg goed is. “We hebben in die twee jaar tijd één lampje gehad dat stuk ging en verder hebben we geen enkele storing of mankementen meege- maakt.”

BEZETTINGSGRAAD

Het Brabantse bedrijf bestaat momenteel uit zeven stallen en de achtste is in aanbouw. Gemiddeld lopen er in elke stal tussen de 25.000 en 30.000 kuikens rond. Eén stal van 20.000, drie stallen van 25.000, nog eens drie maar dan met 30.000 kuikens en de stal die nu gebouwd wordt gaat een bezetting van 38.000 hennen. Jochems: “We gebruiken overal minimaal twintig lux lampen. Dat is voor de kippen voldoende, want in principe is tien lux voor de dieren al voldoende. Wetgeving schrijft echter voor dat we die twintig in de stal installeren.” Optisch varen de kuikens er wel bij, maar voor elk pluimveebe- drijf zijn de technische resultaten maatgevend als het gaat om de return of investment. “Ik vind

dat wel technisch op dit moment goed draaien. Dat komt natuurlijk niet alleen door het licht, het is een combinatie van factoren. Het begint met goed uitgangsmate-

“Verlagen ziektedruk naast fijnstofreductie maakt ionisatie nog interessanter”

Ionisatie was voor veel pluimveehouders lange tijd iets ongrijpbaar. Nu met onderzoeken fijnstofreductie wordt aangetoond en met subsidies ioniserende technieken worden ondersteund, moet de verlichting van Freshlight door de zuiverende werking een vlucht nemen. Dat is in ieder geval de verwachting van Bertus Verbeek, mede-eigenaar van Veko Installatie in Woudenberg en bovendien pluimveehouder. “Het zou mij tegenvallen als hierin niet behoorlijk geïnvesteerd gaat worden.”

Veko Installatie combineert de ioniserende verlichtingstechniek van Freshlight met hun eigen Veko123, een fullspectrum daglichtlicht met daarnaast de mogelijkheid van verschillende kleuren en warm wit licht te genereren. “Met de verschillende kleuren kunnen we het ongewenst gedrag van de dieren sturen.

“Natuurlijk is de fijnstofreductie een belangrijke reden en met de subsidie
is het extra interessant om in de ioniserende lampen van Freshlight te investeren. Het ziektedrukverhaal vind ik persoonlijk erg interessant, maar is nu nog een minder bekende eigenschap. Een win-winsituatie”, besluit Verbeek.

GERELATEERDE PROJECTEN